بیوگرافی

تصویر نویسنده

دکتر مریم دامغانیان

اینجانب مریم دامغانیان متولد سال 1359 در تهران و عضو هیات علمی گروه مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
فارغ التحصیل رتبه اول کارشناسی مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1381 هستم. به عنوان رتبه اول کنکور کارشناسی ارشد در رشته مامایی سال 1383 در دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدم و با رتبه اول از این مقطع فارغ التحصیل شدم. مقطع دکترای بهداشت باروری را با رتبه اول از دانشگاه علوم پزشکی شاهرود اخذ نمودم.
دارای 15 سال سابقه تدریس در مقاطع مختلف کنکور رشته مامایی در دروس بارداری زایمان و بیماری ¬های زنان هستم.