بیوگرافی

تصویر نویسنده

دکتر آزاده زنوزی

آزاده زنوزي متولد ١٨ ارديبهشت ١٣٥٩، فارغ التحصيل دوره كارشناسي ارشد مامايي از دانشگاه علوم پزشكي تبريز دانشجوي دكتراي بهداشت باروري دانشگاه تهران، دانشجوي مامايي نمونه سال ١٣٧٩، هيات علمي باليني نمونه سال ١٣٩٤، برگزيده جامعه پزشكي شهرستان ورامين در سال ١٣٩٨، مولف و مترجم بيش از ٢٠ كتاب در حوزه پزشكي و مامايي
سوابق كاري:
هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي شاهرود(١٣٨٦)
هيات علمي دانشگاه آزاد واحد ورامين
رئيس دانشكده و مدير گروه دانشكده علوم پزشكي واحد ورامين (١٣٩٤-١٣٩٧)
مدير پژوهش واحد ورامين (١٣٩٨)