بیوگرافی

تصویر نویسنده

دکتر سهیلا نظر پور

دکتر سهیلا نظرپور متولد 9 مرداد سال 1347 در تهران و دارای تحصیلات دکتری) Ph.D( در رشته بهداشت باروری است. او در سال 1389 با رتبه 2 کشوری در مقطع دکتری بهداشت باروری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پذیرفته و در سال 1394 با رتبه ممتاز مدرک دکتری خود را اخذ نمود. در حال حاضر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس بوده و دارای سمت اجرایی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی و مدیر گروه مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس می باشد. همچنین به عنوان عضو پژوهشی در مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همکاری می نماید. او رئیس انجمن علمی مامایی شهرستان چالوس است .همچنین عضو اصلی شورای پژوهشی دانشگاه و عضو اصلی کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس می باشد .
دکتر سهیلا نظرپور دارای بیش از 30 مقاله منتشر شده در مجلات معتبر علمی ایندکس شده در ISI، Pubmed ،Scopus و ISC می باشد .همچنین بالغ بر 40 مقاله ارائه شده در همایش های بین المللی خارجی و داخلی و ملی دارد. وی 7 کتاب منتشر شده در حوزه بهداشت باروری و مامایی داشته است .