آزمون جامع کارشناسی ارشد مامایی گلبان

video

   

مواد امتحانی

مباحث بهداشت

بیماری‌های نوزادان

زنان و زایمان

زبان انگلیسی

داخلی-جراحی

جنین‌شناسی

شروع آزمون