آیا باروری مردان هم به مرور زمان کاهش می‌یابد؟

ماجراهایی درباره‌ی باروری مردان که در سن شصت و هفتاد سالگی پدر می‌شوند می‌شنوید، گاهی حتی در هشتاد سالگی. این در برخی موارد درست است. اما دانشمندان دریافتند که مردان هم ناباروری ناشی از افزایش سن را تجربه می‌کنند. این اتفاق در مردان دیرتر از زنان رخ می‌دهد، و نوعاً از سی سالگی شروع می‌شود. …

آیا باروری مردان هم به مرور زمان کاهش می‌یابد؟ ادامه مطلب »