راهنمای سریع فوریت های روان پزشکی

۹۹,۰۰۰ تومان


کاور پشت

کلیدهایی برای موقعیت های بحرانی رفتاری و سم شناختی

توضیحات

کتاب راهنمای سریع فوریت های روان پزشکی با ارائه ی رهنمود هایی کاربردی بر مبنای آخرین شواهد علمی می کوشد تا به شکلی موجز بالینگران را با جدیدترین نکات عملی حین مواجهه با بیماران اورژانسی آشنا شوید.