برگه اصلی ۹

کتاب یک راه آسان است برای یادگیری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

[livre_section_title section_title="دسته های کتاب" section_sub_title="لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم." position="section-header–center" _id="35978" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`32px`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#bfbfbf`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`14px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`}}}}"]
[livre_category_tile _id="994136" product_category="128" category_image="4961" overlay_color="#ff7452"]
[livre_category_tile _id="965850" product_category="132" category_image="5242" overlay_color="#7a2127"]
[livre_category_tile _id="826924" product_category="137" category_image="4964" overlay_color="#736ef5"]
[livre_category_tile _id="674903" product_category="130" category_image="4962" overlay_color="#3f547a"]
[livre_category_tile _id="862453" product_category="134" category_image="4963" overlay_color="#212121"]
[livre_category_tile _id="476764" product_category="135" category_image="5240" overlay_color="#616161"]
[livre_section_title section_title="بهترین انتخاب" section_sub_title="لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم." position="section-header–center" _id="884494" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`32px`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#bfbfbf`,`font-family|.section-subtitle`:`Merriweather`,`font-size|.section-subtitle`:`14px`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`},`box`:{`margin|`:`inherit inherit 0px inherit`,`padding|`:`inherit inherit 0px inherit`}}}}"][livre_products columns="4" product_style="modern" limit="4" show_product="all" product_type="book" product_category="all" orderby="date" order="DESC" _id="610806"]

مجموعه منحصر به فرد
از کتاب ها

شروع از ۲۳ دلار فقط در این ماه

[livre_section_title section_title="مجموعه کتاب" section_sub_title="لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم." position="section-header–center" _id="281179" lst_style="{`kc-css`:{`any`:{`title`:{`font-family|.section-title`:`Roboto`,`font-size|.section-title`:`28px`},`subtitle`:{`color|.section-subtitle`:`#969696`,`font-style|.section-subtitle`:`italic`}}}}"][livre_collections columns="3" style="–default-style" _id="210426" collection_ids="53,75,96,97,116,118" image_width="__empty__" image_height="__empty__"]

ویژگی ها عبارتند از

چند فروشندگی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه.
کتاب الکترونیکی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه.
چند ارزی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه.

مشترک شوید و ۳۰% تخفیف دریافت کنید.

[livre_mailchimp _id="39492" mailchimp_id="95"]
X
به بالای صفحه بردن