آزمون‌ + برنامه‌ریزی تحصیلی 

شروع دوره نیمه آبان ماه ۱۳۹۹

 

معرفی دوره توسط آقای دکتر بهرام قاضی‌جهانی:

(فیلم زیر را مشاهده کنید)

به منظور آشنایی شما با نحوه کار این دوره، ۲ روز اول دوره به صورت رایگان قابل دسترسی است و می‌توانید به عنوان نمونه دوره آنها را مشاهده نمایید.


  • مهلت ثبت‌نام در این دوره در تاریخ بسته شده است.

باردارى و زایمان ۱ (کورس اول)

بارداری و زایمان ۲ (کورس دوم)

باردارى و زایمان ۳ (کورس سوم)

باردارى و زایمان ۴ (کورس چهارم)

بیماریهاى زنان ۱ (کورس پنجم)

بیماری‌های زنان ۲ (کورس ششم)

بیماری‌های زنان ۳ (کورس هفتم)

بیماری‌های نوزادان ۱ (کورس هشتم)

بیماری‌های نوزادان ۲ (کورس نهم)

مباحث بهداشت (کورس دهم)

 بیماریهاى داخلى ـ جراحى ماژور  (کورس یازدهم)

 مباحث ماژور داخلی-جراحی (کورس دهم)

 بیماریهاى داخلى ـ جراحى مینور ۲ (کورس دوازدهم)

 جنین‌شناسى (کورس سیزدهم)

آزمونهاى آخر دوره (کورس چهاردهم) آموزش مامایى

X
به بالای صفحه بردن