بیوگرافی

تصویر نویسنده

دکتر محمود راوری

دكتر محمود راوري متخصص کودکان
متولد مشهد
سال تولد 1334
فارغ التحصيل پزشکی عمومی در سال 1357 از دانشگاه مشهد.
اتمام دوره تخصصی با مدرک بورد تخصصی کودکان در سال 1366 از دانشگاه شهيد بهشتی تهران.
مسئول بخش کودکان و نوزادان در بيمارستان شهيد مدرس دانشکده علوم پزشکی ساوه از سال 1366 تا 1396،
بازنشسته با درجه عالی دانشکده علوم پزشکی ساوه در مهرماه 1397
عضو كميته كشوري شيرمادر وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی
عضو هيئت مديره انجمن علمي ترويج تغذيه با شيرمادر
عضو هيئت مديره انجمن علمي تغذيه با شيرمادر