بیوگرافی

تصویر نویسنده

دکتر جعفر سلیمانی راد

جعفر سلیمانی راد متولد ۱۳۳۰ در تبریز دوره دبیرستان را بپایان برد و در سال ۱۳۵۱ موفق به اخذ لیسانس در رشته بیولوژی از دانشکده علوم گردید. در سال ۱۳۵۷ بعنوان مربی فرهیخته ممتاز در دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز پذیرفته شد و با اعطای بورس تحصیلی در سال ۱۳۶۲ عازم کانادا گردید. در سال ۱۳۶۸ پس از اخذ PhD در رشته بافت و جنین شناسی از دانشگاه اوتاوا، کانادا به ایران مراجعت و بعنوان هیات علمی در دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز شروع به فعالیت کرد.