بیوگرافی

تصویر نویسنده

میثم همدمی

رتبة 37 آزمون دکترای سراسری رشتة روانشناسی کشور در سال 1397
لیسانس مشاوره از دانشگاه گیلان
فوق‌لیسانس روانشناسی از دانشگاه گیلان
کاندیدای دکترای روانشناسی دانشگاه گیلان
مدرس دانشگاه گیلان

کتاب های میثم همدمی