نتایج نهایی آزمون ارشد علوم پزشکی اعلام شد

نتایج نهایی آزمون ارشد علوم پزشکی اعلام شد

🔴 نتایج نهایی آزمون ارشد علوم پزشکی اعلام شد

🔹 نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

https://arshad2.sanjeshp.ir/1400/startpage.aspx

 

انتخاب رشته آزمون کارشناسی رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد

۱۴۰۰-۰۷-۰۴