انتخاب رشته آزمون کارشناسی رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد

انتخاب رشته آزمون کارشناسی رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد

امروز، آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون کارشناسی رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد
مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۰ رشته‌های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی امروز به پایان میرسد.
کلیه داوطلبان حاضر در جلسه آزمون رشته های تکنولوژی اتاق عمل، بهداشت عمومی، علوم آزمایشگاهی و مامایی می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد به نشانی
www.azmoon.org نسبت به انتخاب حداکثر ۲۰ محل اقدام کنند.

در خصوص تمدید مهلت انتخاب رشته محل کارشناسی ارشد رشته های گروه پزشکی سال ۱۴۰۰

۱۴۰۰-۰۶-۲۴